HERBAL ALOE מרכך מחזק

Wet_Conditioner_tube_White_BKGD

HERBAL ALOE מרכך מחזק

מחזק את גדילי השיער לתחושה רכה ומשיית יותר מיד לאחר השימוש הראשון מרכך מתקדם מחלבון שעורה נוסחה לשימור צבע ללא גופרה ופארבן